Çince Sayılar Nasıl Yazılır? Nasıl Okunur?

Çince’nin olmazsa olmazlarından biri sayılar. Sadece Çince öğrenenler değil, Çinli müşterileri olan kişilerin de Çince sayıları bilmesinde büyük yarar var. Aslına bakılırsa Çince sayılar çok kolay bir şekilde öğrenilebilir.

Çince tek basamaklı sayılar diğer dillerde olduğu gibi sadece kelime öğrenmekle alakalı. İki, üç ve dört basamaklı sayılar da benzer mantıkla öğrenilebilir. Beş basamaklı sayılara geldikten sonra Çince sayılar apayrı bir hal alıyor.

Çince’de her bir sayı Çince karakterelerle yazılabiliyor. Karakterlerle yazılan sayılar resmi belgelerle sınırlı. Günlük hayatta sayılar bildiğimiz şekilde yazılıyor.

0 ile 100 arasındaki Çince sayılar

0’dan 10’a kadar Çince sayıları ve Türkçe okunuşlarını gösteren bir tablo yapıp aşağıya koydum. Bu sayıları öğrendikten sonra Çince 100’e kadar saymak çok basit bir hal alıyor.

SayıÇince sayıPinyinTürkçe okunuş
0línglin
1ii
2èrar
3sānseen
4
5vu
6liùliu
7çii
8baa
9jiǔciu
10shíşı
0’dan 10’a kadar olan Çince sayılar

Sayıları 10’a kadar öğrendikten sonra 10 ile 20 arasındaki sayılar çok kolay. Bu sayıların mantığı Türkçe ile birebir aynı. Yapılması gereken 10’dan sonra söylenecek sayıyı Türkçe’deki gibi 10 sayısından sonra söylemek. İngilizce’deki gibi 11,12 ve 13 sayılarına özgü bir söyleniş biçimi Çince’de yok.

Aşağıdaki tabloya 10’dan 20’ye kadar Çince sayıları ve okunuşlarını şu şekilde:

SayıÇince sayıPinyinTürkçe okunuş
11十一shíyīşıii
12十二shíèrşıar
13十三shísānşıseen
14十四shísìşısı
15十五shíwǔşıvu
16十六shíliùşıliu
17十七shíqīşıçii
18十八shíbāşıbaa
19十九shíjiǔşıciu
11‘den 19’a kadar olan Çince sayılar

Çince 20’ye kadar saymayı öğrendikten sonra 100’e ulaşmak yeterince basit çünkü 10 ile 20 arasında kullanılan aynı mantık 100’e kadar aynen devam ediyor. Tek yapılması gereken 20, 30 gibi 10’un katları olan sayıların Çince’sini öğrenmek.

Türkçe’de bu sayılar için ayrı bir kelime var. Ama Çince’de böyle bir durum söz konusu değil.

Diyelim ki 20 sayısını Çince söylemek istiyoruz. 20 Çince’de “arşı(二十)” olarak söyleniyor. 二 karakteri iki, 十 karakteri ise on demek. Bu da demek oluyor ki iki ve on sayıları yanyana getirilince 20 oluyor. Başka bir deyişle 2 10 diyerek Çince’de 20 denilebiliyor. Buradan yola çıkarak 3 10 diyerek 30, 4 10 diyerek de 40 söyleniyor.

Kafanız karıştırdıysa ne dediğimi daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

SayıÇince sayıPinyinTürkçe okunuşTürkçe 1’e 1 karşılık
10shíşıon
20二十èrshíarşıiki on
30三十sānshíseenşıüç on
40四十sìshísışıdört on
50五十wǔshívuşıbeş on
60六十liùshíliuşıaltı on
70七十qīshíçiişıyedi on
80八十bāshíbaaşısekiz on
90九十jiǔshíciuşıdokuz on
10’dan 90’a kadar 10’un katları olan Çince sayılar

Üç basamaklı Çince sayılar

Çince üç basamaklı sayıları söyleyebilmek için 100 sayısının Çince karşılığını bilmek çoğu zaman yeterli. Son iki basamağın okunuşu yazının önceki bölümlerinde bahsettiğim gibi.

Üç basamaklı sayılarda en çok kafa karışıklığı 0’ın ortada ve en sağda olduğu durumlarda görülüyor. Bu noktada Çince’nin özel kuralı bilinmezse söylenen sayı ile söylenmek istenen sayı arasında çok fazla fark olabiliyor.

101 sayısını ele alalım. Türkçe’de ortadaki sıfır söylenmez. Yüz bir diyerek sayı okunur. Oysa yüz bir sayısını olduğu gibi Çince’ye çevirince kastedilen sayı 110 olur. Sıfırın ortada olduğu durumlarda Çince’de sıfırın da söylenmesi gerekir. Yani 101 sayısı Çince dil kurallarına göre “yüz sıfır bir” olarak okunur.

Kafanızı daha fazla karıştırmamak için aşağıdaki tabloyu hazırladım. Bu tablodaki mantığı anlayınca Çince üç basamaklı sayıları okumak çok kolay olabilir.

SayıÇince sayıPinyinTürkçe okunuş1’e 1 Türkçe karşılık
100一百yī bǎiiibayyüz
101一百零一yībǎi
líng
iibay
ling
ii
yüz, sıfır, bir
110一百一十yībǎi
yīshí
iibay
ii(şı)
yüz, bir on
220两百二十liǎngbǎi
èrshí
lianbay
ar(şı)
yüz, iki on
550五百五十wǔbǎi
wǔshí
vubay
vu(şı)
beş yüz, beş on
606六百零六liùbǎi
líng
liù
liubay
ling
liu
altı yüz, sıfır, altı
777七百七十七qībǎi
qīshí
çiibay
çiişı
çii
yedi yüz, yedi on, yedi
880八百八十bābǎi
bāshí
baabay
baa(şı)
sekiz yüz, sekiz on
909


jiǔbǎi
líng
jiǔ
ciubay
ling
ciu
dokuz yüz, sıfır, dokuz
Bazı üç basamaklı Çince sayılar

Dört basamaklı Çince sayılar

Üç basamaklı sayıları okuyabildikten sonra dört basamaklı sayıları okumak da nispeten kolaylaşıyor. Mantık aynı olsa da bin sayısının Çince’de nasıl söylendiğini bilmek gerekiyor.

İki sıfırın ortada olduğu durumlar biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Böyle durumlarda yapılması gereken sadece bir kez ” sıfır” demek.

Aşağıdaki tablo sizin için daha açıklayıcı olabilir.

Coursera WW
Coursera WW
SayıÇince sayıPinyinTürkçe okunuş1’e 1 Türkçe karşılık
1000一千yīqiāniiçieenbin
1001一千零一yīqiān
líng
iiçieen
ling
ii
bin, sıfır, bir
1010一千零一十yīqiān
líng
yīshí
iiçieen
ling
iişı
bin, sıfır, bir on
2200二千二百èrqiān
èrbǎi
arçieen
ar(bay)
iki bin, iki yüz
5005五千零五wǔqiān
líng
vuçieen
ling
vu
beş bin, sıfır, beş
6066六千零六十六liùqiān
líng
liùshí
liù
liuçieen
ling
liuşı
liu
altı bin, sıfır, altı on, altı
7777七千七百七十七qīqiān
qībǎi
qīshí
çiiçieen
çibay
çiişı
çii
yedi bin, yedi yüz, yedi on, yedi
8800八千八百bāqiān
bābǎi
baaçieen
baa(bay)
sekiz bin, sekiz yüz
9009九千零九jiǔqiān
líng
jiǔ
ciuçieen
ling
ciu
dokuz bin, sıfır, dokuz
Bazı dört basamaklı Çince sayılar

Beş basamaklı Çince sayılar

Çince sayılar beş basamaklı sayılardan itibaren diğer dillerden akla kara gibi ayrılmaya başlıyor. Farklılıklara alışana kadar da çok kafa karışıklığına neden oluyor.

Türkçe dahil bütün batı dilleri sayıları üçer üçer basamaklara ayırırken Çince beşinci basamak ve sonrasındaki sayıları dörder dörder ayırıyor.

Yani Çince de on bin sayısının bire bir karşılığı yok. Onun yerine on bin anlamına gelen özel bir karakter var. O da 万(wàn). Başka bir deyişle Çince’de on bin demek yerine bir wan deniyor.

Aşağıdaki sayılara göz atarak beş basamaklı sayıların mantığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

SayıÇince sayıPinyinTürkçe okunuş1’e 1 Türkçe karşılık
10000一万yīwàniivenbir on bin(wan)
22000两万两千liǎngwàn
liǎngqiān
liangven
liangqieen
iki on bin, iki bin
30300三万零三百sānwàn
líng
sānbǎi
seenven
ling
seebay
üç on bin, sıfır, üç yüz
40040四万零四十sìwàn
líng
sìshí
sıven
ling
sışı
dört on bin, sıfır, dört on
50005五万零五wǔwàn
líng
vuven
ling
vu
beş on bin, sıfır, beş
66060六万六千六十liùwàn
liùqiān
liùshí
liuven
liuçieen
liuşı
altı on bin, altı bin, sıfır, altı on
70707七万零七百零七qīwàn
líng
qībǎi
líng
çiiven
ling
çibay
ling
çii
yedi on bin, sıfır, yedi yüz, sıfır, yedi
80088八万零八十八bāwàn
líng
bāshí
baaven
ling
baaşı
baa
sekiz on bin, sıfır, sekiz on, sekiz
99999九万九千
九百九十九
jiǔwàn
jiǔqiān
jiǔbǎi
jiǔshí
jiǔ
ciuven
ciuçieen
ciubay
ciuşı
ciu
dokuz on bin, dokuz bin, dokuz yüz, dokuz on, dokuz
Bazı beş basamaklı Çince sayılar

italki WW

2 thoughts on “Çince Sayılar Nasıl Yazılır? Nasıl Okunur?”

  1. Gökcan Yengin

    Çince’de on binin üzerinde bir sayı söylemek bildiğin beyin cimnastiği. Biz binlik sayı dilimlerine alıştığımız için günlük bir diyalogda böyle milyonları içeren bir sayı söyleyeceğim zaman durup hemen iki sn kafamdan hesap yapıyordum.

    1. Aynı durum herkes için geçerli. Ben hala daha çok büyük sayılar söz konusu olduğunda bir süre düşünmeye ihtiyaç duyuyorum.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow us on Social Media
Scroll to Top